Online:

  • 60 nepřihlášených
  
Ekonomické údaje

10. PTO Severka je jedním ze dvou oddílů pionýrské skupiny Pionýr Řečkovice.
Oddíl není právní subjekt. Pionýrská skupina právní subjektivitu jako pobočný spolek Pionýra, z. s.
Při fakturaci, platbách, na smlouvy či objednávky používejte proto prosím následující údaje:

Název: Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Sídlo: Horácké nám. 12, 621 00 Brno
: 62156446
DIČ: CZ62156446

Spisová značka: L 39008 u Městského soudu v Praze, PS je pobočným spolkem Pionýra, z. s.

Statutární zástupce: Pavel Buchta, vedoucí PS
Další údaje o PS najdete na adrese reckovice.pionyr.cz

Číslo účtu: 2400764340/2010, FIO banka
(jedná se o transparentní účet, možno nahlédnout na této adrese)

Při platbě na účet používejte variabilní symbol, který je tvořen: rokem + číslem akce + dvojčíslím člena
Číslo akce najdete na zvadle, aktuální seznam dvojčíslí zde.
Variabilní symbol plateb za registraci na rok 2016/17 je 1700.. + dvojčíslí
Platí se 1000 Kč za člena (nebo 2x500), 300 Kč za člena Fan Clubu. Děkujeme...
Za sourozence či rodiny je možno platit dohromady, ušetříte případné poplatky.
(příklad - A. Bulantová na Rakousko - VS: 130259)

VS pro rok 2018/19 (je průběžně aktualizováno):
1900.. - členské příspěvky 2018/19
1807.. - Podzimáky 2018
1808.. - Výprava Exoti listopad 2018
1809.. - Vánoční výprava 2018
1901.. - Výprava Exoti leden 2019
1902.. - Letní tábor 2019
1903.. - Velikonoce 2019
1904.. - Cyklovýprava 2019
1906.. - Letní vandr 2019
1905.. - Příměstský tábor srpen 2019