Výprava Esa

pátek 11. 11. - neděle 13. 11. 2022
Esa zvadlo

Tento víkend jsme se společně vydali do Šlapanic, konkrétně do místní skautské chaty. Naše výprava ovšem nebyla jen tak bezdůvodná - najal si nás totiž Indiana Jones jako své pomocníky při pátrání po dalším artefaktu. On sám bohužel přijet nemohl, protože zrovna zkoumal starověké chrámy v Indii. To nás nicméně neodradilo od pátrání.

S naším dobrodružstvím jsme začali téměř ihned po příjezdu a zabydlení. Jelikož jsme neměli dostatečné informace o tom, jaký předmět vlastně hledáme a kde se skrývá, vyrazili jsme pátrat po zápiscích vědce a přítele Indiana Jonese, jenž chatu obýval před námi a po artefaktu rovněž pátral. K dokumentům vedla řada šifrovaných hádanek, takže jsme museli dát hlavy dohromady, ale nakonec se vše zdárně povedlo a zápisy jsme našli zakopané v pískovišti. Pak už byl jen čas jít spát.

Ráno jsme klasicky začali rozcvičou a snídaní (a také se k nám přidala Makča), po níž následoval trénink překonávání pastí a nástrah. Trasa byla náročná, ale po několika pokusech jsme ji všichni zvládli překonat dostatečně rychle, takže jsme byli skutečně připraveni na opravdová nebezpečí. Poté jsme se přesunuli zpět do chaty a pořádně jsme prozkoumali předchozí den nalezené zápisky. Díky symbolům na fóliích položených přes mapu jsme našli místo uložení artefaktu a také jsme zistili, že se jedná o kopí osudu - velmi mocný předmět, jehož síla je doposud pro smrtelníky neznámá, ale mohla by ve špatných rukou způsobit katastrofu pro celé lidstvo.

Náš odpolední program směřoval právě na ono místo, konkrétněji na Žuráň, odkud při bitvě u Slavkova velel svým vojskům císař Napoleon. Podle obrázků přiložených u zápisů vědce jsme se dozvěděli, že to byl právě on, kdo mocný předmět po rozhodující bitvě získal. Po cestě jsme narazili na plno překážek, jako byly šípy, voda, či kutálející se balvany. Se vším jsme si ovšem hravě poradili. Po prozkoumání Žuráně jsme ale bohužel kopí nenalezli, protože ho věděc odnesl kvůli hrozícímu nebezpečí na odlišné místo, jež opět vyznačil na fólii. Shodou okolností se jednalo o dvůr před naší chatou. Neváhali jsme tedy a i přes další pasti, které jsme nespustili cestou tam, jsme se vydali nazpět, přičemž jsme si udělali krátkou zastávku i v přírodní památce Horka.

Těsně před večeří jsme vyrazili hledat místo vědcem označené velkým X na našem dvoře. Trvalo to jen pár minut a mohli jsme slavit úspěch. Pod značkou se skrýval poklop, jímž jsme se po večeři vydali dolů do spletitých tunelů plných nebezpečí, krys a netopýrů. Jediné špatné rozhodnutí mohlo zapečetit náš osud, ale nakonec jsme podzemí zdárně překonali a našli jsme tajemné dveře za kterými se skrývala zahalená postava - strážce kopí. K němu jsme se vydali po svíčkách každý zvlášť a prokázali jsme tak svoji odvahu. Strážce nám bohužel řekl, že nám kopí dát nemůže, protože by to bylo příliš nebezpečné, ale místo toho nám každému dal jedno malé, které jsme si mohli jako camrátko pověsit na košili. Tím jsme zakončili naše pátrání.

V neděli už nás pak čekalo jen dodělání camrátek a úklid, ačkoliv si někteří z nás našli prostor i na hru fotbalu. Těsně před odchodem nám pak dorazila i zpráva od Indiana Jonese, který nám gratuloval k naší odvaze a úspěchu při pátrání. Pak už jsme se jen rozloučili a vyrazili domů. Těšíme se na další společné dobrodružství!

Zajda