Pionýr a PTO

Severka je součástí celostátní organizace Pionýr a brněnského Sdružení pionýrských tábornických oddílů, což má plno výhod. Od setkávání se s podobnými oddíly kvůli inspiraci i spolupráci, po možnost dosáhnout na dotace ministerstev.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod.

Ideály Pionýra jsou otevřenou bránou a výzvou. Jde o základní kameny naší výchovné práce. Vyjadřují možná poněkud abstraktní hodnoty, předávané však dětem srozumitelně – pomocí her, osobním příkladem… Patří mezi ně Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání a Příroda.

Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO) je dobrovolné zájmové seskupení pionýrských oddílů, které se zabývají především tábornickou činností, turistikou, poznáváním a ochranou přírody. Setkáváme se několikrát ročně na akcích pro děti i vedoucí.