Severácké zkoušky

Nováčkovská zkouška

Symboly Severky, hodnosti, tradice
symboly severky
Severácký slib
slib
Nástup
Bezpečnost při táboření
Zorientování mapy, popis buzoly
buzola
Základy turistických a mapových značek
mapové značky
Základy pochodových značek
pochodové značky
Základní znalost stromů a květin
Základní znalost zvířat
Ohniště - stavba, zahlazení, bezpečnost
ohniště
Přišití knoflíku
Péče o obuv
obuv
Vybavení na výpravy, balení batohu
balení batohu
Uzly - očko, poutko, osmička, liščák
Uzly - přezka, ambulák, dračák, loďák
Okolí bydliště a klubovny, kontakty
okolí klubovny, kontakty
Stavba stanu - kopule
stavba stanu
Osobní hygiena
první pomoc
Znečištěná rána
první pomoc
Bodnutí hmyzem
první pomoc
Popáleniny
první pomoc
Krvácení z nosu
první pomoc
Mdloby
první pomoc
Použití třícípého šátku
první pomoc
Ruční stolička
Volání první pomoci
volání první pomoci
Zkouška obratnosti, hod na cíl
Pomoc v kuchyni na výpravě nebo na táboře
Pravidelná účast na schůzkách a akcích
Náčelníkovo závěrečné přezkoušení

Tábornická zkouška

Pionýr a SPTO
Severka - stanovy, desatero, historie
Uzly - škoťák, rybařák, zkracovačka, osmičkové poutko
Uzly - dobrého skutku, dřevařák, pouta, kaťák
Morseovka
morseovka
Šifry
šifry
Práce s mapou a buzolou, azimut, mapové značky
mapové značky
Orientace v přírodě (vč. přírodní jevy)
orientace v přírodě
Základní souhvězdí
souhvězdí
Rostliny (včetně stromů) a houby
Zvířata a stopy
stopy zvířat
Stavba stanů a nouzových přístřešků, volba tábořiště
Typy a užití ohnišť
Vlastnosti a použití různých typů dřeva
Oklestění stromku, nařezání a naštípání dřeva
Praxe - Stavba slavnostního ohně
Praxe - Výroba fagule
Rozdělání ohně (2 sirky bez papíru)
První pomoc - zástava srdce/dýchání, krvácení
První pomoc - pád z výšky, doprava raněného
Lékárnička
Zdravověda - Obvazy, zlomeniny
Vedení rozcvičky
vedení rozcvičky
Chůze se zátěží, putování, zrychlený přesun, indiánský krok
Státní symboly
státní symboly
Jízdní řády
jízdní řády
Zásady přežití v přírodě
Podrobný plánek tábořiště a okolí, pochodová osa
Příprava a vedení hry pro družinu
Příprava jídla
příprava jídla
Tábornická výstroj a výzbroj

Rádcovská zkouška

Dlouhodobá praxe vedení dětí
Manažer výpravy
Příprava programu na výpravu
Příprava jídelníčku na výpravu
Zajištění cesty na výpravu
Zajištění ubytování na výpravu
Účast na stavěčce/bouračce; táborové stavby
Stavba a jištění nízkých lanových překážek
Zpětná vazba - význam, postup
Propagace a prezentace oddílu
Vedení družiny - obecné zásady i specifika
Bezpečnostní zásady v oddíle - schůzky, výpravy, tábor, rizika
ČRDM: základní informace, rozdíly mezi vybranými organizacemi
Komunikace - rodiče, vedoucí, děti
Oddílová a družinová dokumentace
Specializační zkouška