Severácké zkoušky

Nováčkovská zkouška

Symboly Severky, hodnosti, tradice
symboly severky
Severácký slib
slib
Nástup
Bezpečnost při táboření
Zorientování mapy, popis buzoly
buzola
Základy turistických a mapových značek
mapové značky
Základy pochodových značek
pochodové značky
Základní znalost stromů a květin
seznam rostlin a zvířat
Základní znalost zvířat
seznam rostlin a zvířat
Ohniště - stavba, zahlazení, bezpečnost
ohniště
Přišití knoflíku
Péče o obuv
obuv
Vybavení na výpravy, balení batohu
balení batohu
Uzly - očko, poutko, osmička, liščák
jak uvázat uzly
Uzly - přezka, ambulák, dračák, loďák
jak uvázat uzly
Okolí bydliště a klubovny, kontakty
okolí klubovny, kontakty
Stavba stanu - kopule
stavba stanu
Osobní hygiena
první pomoc
Znečištěná rána
první pomoc
Bodnutí hmyzem
první pomoc
Popáleniny
první pomoc
Krvácení z nosu
první pomoc
Mdloby
první pomoc
Použití třícípého šátku
první pomoc
Ruční stolička
Volání první pomoci
volání první pomoci
Zkouška obratnosti, hod na cíl
Pomoc v kuchyni na výpravě nebo na táboře
Pravidelná účast na schůzkách a akcích
Náčelníkovo závěrečné přezkoušení

Tábornická zkouška

Pionýr a SPTO
Severka - stanovy, desatero, historie
Uzly - škoťák, rybařák, zkracovačka, osmičkové poutko
jak uvázat uzly
Uzly - dobrého skutku, dřevařák, pouta, kaťák
jak uvázat uzly
Morseovka
morseovka
Šifry
šifry
Práce s mapou a buzolou, azimut, mapové značky
mapové značky
Orientace v přírodě (vč. přírodní jevy)
orientace v přírodě
Základní souhvězdí
souhvězdí
Rostliny (včetně stromů) a houby
Zvířata a stopy
stopy zvířat
Stavba stanů a nouzových přístřešků, volba tábořiště
Typy a užití ohnišť
Vlastnosti a použití různých typů dřeva
Oklestění stromku, nařezání a naštípání dřeva
Praxe - Stavba slavnostního ohně
Praxe - Výroba fagule
Rozdělání ohně (2 sirky bez papíru)
První pomoc - zástava srdce/dýchání, krvácení
První pomoc - pád z výšky, doprava raněného
Lékárnička
lékárnička
Zdravověda - Obvazy, zlomeniny
Vedení rozcvičky
vedení rozcvičky
Chůze se zátěží, putování, zrychlený přesun, indiánský krok
Státní symboly
státní symboly
Jízdní řády
jízdní řády
Zásady přežití v přírodě
Podrobný plánek tábořiště a okolí, pochodová osa
Příprava a vedení hry pro družinu
Příprava jídla
příprava jídla
Tábornická výstroj a výzbroj

Rádcovská zkouška

Dlouhodobá praxe vedení dětí
Manažer výpravy
manuál manažera hospodaření a doklady hospodaření
Příprava programu na výpravu
Příprava jídelníčku na výpravu
receptury
Zajištění cesty na výpravu
ČD IDOS
Zajištění ubytování na výpravu
seznam ubytování mapa ubytování pionýrské základny skautské základny
Účast na stavěčce/bouračce; táborové stavby
Stavba a jištění nízkých lanových překážek
Zpětná vazba - význam, postup
Propagace a prezentace oddílu
grafické prvky
Vedení družiny - obecné zásady i specifika
Bezpečnostní zásady v oddíle - schůzky, výpravy, tábor, rizika
bezpečnostní zásady v oddíle
ČRDM: základní informace, rozdíly mezi vybranými organizacemi
ČRDM a organizace
Komunikace - rodiče, vedoucí, děti
Oddílová a družinová dokumentace
Specializační zkouška