Ekonomické údaje

10. PTO Severka je jedním ze dvou oddílů pionýrské skupiny Pionýr Řečkovice.
Oddíl není právní subjekt. Pionýrská skupina má právní subjektivitu jako pobočný spolek Pionýra, z. s. Při fakturaci, platbách, na smlouvy či objednávky používejte proto prosím následující údaje:

Název: Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Sídlo: Horácké nám. 12, 621 00 Brno
IČ: 62156446
DIČ: CZ62156446

Spisová značka: L 39008 u Městského soudu v Praze, PS je pobočným spolkem Pionýra, z. s.

Statutární zástupce: Pavel Buchta, vedoucí PS
Další údaje o PS najdete na adrese reckovice.pionyr.cz

Číslo účtu: 2400764340/2010, FIO banka (jedná se o transparentní účet)

Při platbě na účet používejte variabilní symbol, který je tvořen: rokem + číslem akce + dvojčíslím člena

Číslo akce najdete na zvadle, aktuální seznam dvojčíslí zde.
Variabilní symbol plateb za registraci na rok 2019/20 je 2000.. + dvojčíslí
Členský příspěvek je 1000 Kč (nebo 2x500 Kč za pololetí), 300 Kč za člena Fan Clubu. Za sourozence či rodiny je možno platit dohromady.

(příklad - A. Bulantová na Podzimáky 2019 - VS: 190759)

VS pro rok 2019/20 (je průběžně aktualizováno):
2000.. - členské příspěvky 2019/20
1907.. - Podzimáky 2019
1908.. - Vánoční výprava 2019
2001.. - Příměstský tábor 2020
2041.. - Smajlíci výprava březen 2020
2002.. - Mezinárodní tábor v Anglii (Exoti)
2003.. - Letní tábor u Kalicha
2004.. - Velikonoční výprava