Ekonomické údaje

10. PTO Severka je jedním ze dvou oddílů pionýrské skupiny Pionýr Řečkovice.
Oddíl není právní subjekt. Pionýrská skupina má právní subjektivitu jako pobočný spolek Pionýra, z. s. Při fakturaci, platbách, na smlouvy či objednávky používejte proto prosím následující údaje:

Název: Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Sídlo: Horácké nám. 12, 621 00 Brno
IČ: 62156446
DIČ: CZ62156446

Spisová značka: L 39008 u Městského soudu v Praze, PS je pobočným spolkem Pionýra, z. s.

Statutární zástupce: Pavel Buchta, vedoucí PS
Další údaje o PS najdete na adrese reckovice.pionyr.cz

Číslo účtu: 2400764340/2010, FIO banka (jedná se o transparentní účet)

Při platbě na účet používejte variabilní symbol, který je tvořen: rokem + číslem akce + dvojčíslím člena

Číslo akce najdete na zvadle, aktuální seznam dvojčíslí zde.
Variabilní symbol plateb za registraci na rok 2020/21 je 2100.. + dvojčíslí
Členský příspěvek je 1300 Kč (nebo 2x650 Kč za pololetí), 400 Kč za člena Fan Clubu. Za sourozence či rodiny je možno platit dohromady.

(příklad - A. Bulantová na Podzimáky 2019 - VS: 190759)

VS pro rok 2022/23 (je průběžně aktualizováno):
2300.. - členské příspěvky 2022/23
2207.. - Podzimáky 2022 
2208.. - Výprava Mimoni listopad 2022
2209.. - Vánoční výprava 2022
2301.. - Tábor 2023
2302.. - Příměstský tábor 2023