Kdo jsme

Severka je 10. pionýrský tábornický oddíl s více než 35 letou tradicí. Naším cílem je probudit v dětech lásku k přírodě a k táborničení. Nabízíme jim netradiční zážitky a smysluplné trávení volného času, kde není důležité soutěžit a vyhrávat, ale dobře se bavit a být s kamarády. Učíme děti například poznávat květiny a zvířata, vázat uzly, ošetřit lehká zranění, postavit stan, rozdělat oheň a spoustu dalších dovedností. Toto vše formou hry a zábavných činností v rámci schůzek, víkendových nebo vícendenních výprav či táborů. Účastníme se akcí pořádaných v rámci města Brna či celé republiky, jako je například Ukliďme Česko nebo Český den proti rakovině. 

Chodí k nám děti od šesti do patnácti let, kdy starší děti předávají mladším zkušenosti a navzájem si pomáhají a učí se od sebe. Při Severce funguje i početný Fan Club, který je tvořen rodiči od dětí, bývalými vedoucími a kamarády oddílu. 

Severka je součástí druhého největšího sdružení dětí a mládeže v České republice - Pionýru. Moderní pionýr - oproštěný od komunistické ideologie, má 7 základních ideálů, ke kterým se snažíme děti vést. Jsou jimi Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda a Paměť.  Za dobu historie Severky jsme kromě klasických táborů vyjeli i dvakrát do zahraničí, jednou na Korsiku, podruhé do Chorvatska a Slovinska, a absolvovali jsme dva tábory, které byly spojeny i se sjížděním Vltavy. Rozhodně nás toho v budoucnu ještě hodně čeká a děti se u nás určitě nenudí.