Český den proti rakovině

středa 10. 5. 2023
veřejnost vedoucí

Ve středu 10. května se konal již 27. ročník Českého dne proti rakovině a ani tentokrát jsme samozřejmě nechyběli. Kvítky měsíčku lékařského jsme letos prodávali nejen v Řečkovicích, ale i v Medlánkách a ve středu města. Podařilo se nám prodat všech 600 objednaných kytiček a tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří sbírku podpořili.

Kačka