Výlet Esa

sobota 13. 5. 2023
Esa zvadlo

V sobotu v hojném počtu vyšla družina Es na celodenní výlet po okolí Brna. I přes nepříjemné počasí na začátku cesty jsme prošli Soběšicemi a pokračovali směrem do Ořešína. Zde si všichni opekli špekáčky a vydali se zpátky. Zpestřením výpravy byla hra kolíkovaná. Cílem bylo potají si předávat kolíček na oblečení nebo na batoh někoho jiného a nemít ho u sebe jako poslední. Nakonec jsme po náročném výletě dorazili ke klubovně.

Marek S.