Výprava Smajlíci

pátek 24. 11. - neděle 26. 11. 2023
Smajlíci zvadlo

V pátek se 6 odvážných Smajlíků vydalo do Křtin otestovat stroj času, který sestavil jeden velký fyzik Albert Einstein. O jeho velkém objevu nás informovali v autobuse prostřednictvím dopisu.

Po příjezdu na skautské středisko ve Křtinách jsme se ubytovali, navečeřeli a přišel nám od Alberta další dopis. V něm stálo, že si nás potřebuje trochu prověřit, že přece nemůže nechat cestovat časem jen tak někoho. Test proběhl pomocí písmenkové burzy, kdy se každý snažil spojit svá vylosovaná písmena s ostatními tak, aby získal co nejvíce bodů. Nejvíce slov sestavil Tom, nejvíc bodů ale získal David. Myslím, že jsme Einsteinovi ukázali, že jsme velice chytří a že nám můžeme důvěřovat. Pak už zbyl čas jen na hygienu a večerku.

Sobotní ráno bylo krásně bílé, zasněžené, ale bohužel jsme se setkali s menšími nepříjemnostmi. Netekla nám voda a nesvítilo světlo. Přišel čas na první přesun a to do starověkého Říma, kde jsme se v rámci rozcvičky pustili do opravy akvaduktu. To se nám podařilo, a tak jsme se přesunuli zpět a mohli na hygienu a snídani. Po snídani jsme se vydali do roku 1879 za Edisonem, aby nám pomohl se žárovkou. Žárovku se jako prvnímu podařilo vynaleznout Edisonovu jmenovci, Tomovi. Další úkol bylo zapojit žárovku do obvodu a následně se přesunout do roku 1882 a postavit elektrárnu. Vše se nám podařilo, a tak nám zase osvětlení začalo fungovat.

Po svačině si na nás Albert připravil důležitý úkol. Protože jsme se včera tak dobře osvědčili, udělal z nás tajnou službu. Po budově schoval 14 otázek, na které jsme museli sehnat odpovědi. Který vedoucí spí nejblíž záchodům? Kolik talířů je v kuchyni? Jak se jmenuje obchod, který je naproti středisku? Tyto a další otázky se nám podařilo zdárně odpovědět. Nakonec nastal čas na vaření oběda. První skupinka (Míša, Tom a David) nám na oběd uvařila výborné tortilly. Během vaření se druhá skupinka věnovala s Luckou první pomoci.

Po poledním klidu nás čekal další přesun, a to do Anglie v 16. století, kde jsme si zahráli fotbal. Abychom se po příchodu do klubovny co nejrychleji zahřáli, zahráli jsme si schovku ve tmě. Pak nastal čas na přípravu večeře. Druhá skupinka (Kika, Šárka a Zuzka) uvařila výbornou sýrovku s těstovinami. Během toho se první skupinka opět věnovala zdravovědě.

Po večeři jsme pilně trénovali na blížící se Dračí smyčku. Musím všechny moc pochválit, všichni byli motivovaní a snažili se zlepšovat si časy jednotlivých uzlů. Protože venku padla už úplná tma, zkusili jsme znovu schovku. Tentokrát už to byla opravdu sranda, protože nebylo skoro vůbec nic vidět. Pak následovalo čištění zubů a večerka.

Nedělní ráno bylo opět zasněžené, a tak jsme po snídani vyrazili na chvíli ven se provětrat a využít sněhu. Ještě před tím si ale Honza připravil pár věcí o tábornické výstroji a výzbroji. Stihl s dětmi probrat i základy typů dřeva a ohniště. Na oběd jsme si pak upekli pizzu, uklidili a odešli na autobus směr Brno.

Myslím, že se nám podařilo stroj času dobře využít, ať už k opravě nedostatků nebo k cestě do Anglie na fotbal. Albertovi se tedy podařilo sestavit stroj času, který funguje.

Kačka