Výprava Smajlíci

pátek 22. 11. - neděle 24. 11. 2019
Smajlíci zvadlo

V pátek v 17 hodin jsme se sešli u klubovny v počtu 10 dětí a 4 vedoucích. Po dobalení společného jídla jsme se vydali na vlak do Tišnova a následně autobusem do Hlubokých Dvorů. Ze zastávky jsme pak šli zhruba 2 km pěšky lesem, ale to všichni hravě zvládli. Po příchodu na chatu Krkatá Bába jsme si dali večeři a hned po ní se rozdělili do 2 týmů a zahráli si první hru. 

Venku před chatou byly rozmístěné lístečky, ze kterých každý tým složil vzkaz. V něm stálo, že jsou na víkendové konferenci společnosti Pacific Union a že každý tým je jedna pobočka této společnosti. Severní pobočku tvořili Gabča, Kika, Viky Č., David a Kryštof a Jižní pobočku pak Zuzka, Míša, Viky Š., Štěpán a Michal. Každá pobočka měla za úkol postavit železnici a propojit tak města na mapě. Za každý úkol dostala pobočka určitý počet kolejniček, díky kterým měla tato města spojovat. Města si vybírala podle součtu bodů po hodu 2 kostkami. Po rozluštění vzkazu jsme si šli vyčistit zoubky a potom spát.

Po sobotním budíčku jsme si dali krátkou rozcvičku. Po snídani jsme se dozvěděli, že s námi vlakem do Tišnova cestoval i jeden zloděj, který nám ukradl zlatou výhybku. Vedoucí získali seznam cestujících a úkolem každé pobočky bylo mezi těmito cestujícími najít svědky, kteří jej viděli. Nakonec odhalili 6 svědků. Ty během svačiny Kačka s Luckou vyslechly. Pomocí jejich výpovědí mohla každá pobočka zloděje nakreslit. Byl to asi blázen, protože měl místo nosu bambuli jako šašek, každou botu jinou a jednu ponožku měl na levé ruce. Po dokreslení obrázku každý tým pomocí tohoto popisu oblékl jednoho člena. Za tyto úkoly dostaly týmy první části jejich trati. 

Po poledním klidu se pobočky dozvěděly, že hlavní tiskárna jejich společnosti, která má vytisknout důležitou zprávu, se polámala. Nezbylo jim tedy nic jiného než zprávu přepsat. Jak to fungovalo? Pouze 2 členové viděli původní zprávu (mřížku, ve které byly zakresleny obrázky). Pomocí pantomimy tuto zprávu po částech předávali dalším 2 členům a ti to pak řekli poslednímu členovi, který tyto informace zakreslil do mřížky, kterou měl před sebou. Tento docela těžký úkol naše pobočky hravě zvládly. Následně jsme šli ven, kde jsme si zahráli pár her, jako například Evoluce nebo Buldoci. 

Po večeři si otestoval šéf společnosti slovní zásobu jednotlivých poboček. Nejdřív měly děti napsat co nejvíce slov, které končí na příponu -ka, potom slova, která se skládají ze 3 písmen a podobně. Za odměnu jim uspořádal menší party, kde si zatancovaly, zahrály si židličkovanou a pořádně se nasmály. Poslední těžký úkol nás v sobotu čekal v lese, kde havaroval jeden z vlaků společnosti a vysypal všude drahé kameny. Ty musely týmy co nejrychleji posbírat. Protože však byla tma, nebylo to tak jednoduché. Každý tým dostal klacek s baterkou. Toho se musel každý člen po celou dobu držet. Souboj mezi týmy to byl velmi vyrovnaný a hlavně vyčerpávající, takže nám nezbylo nic jiného než jít spát.

V neděli po snídani jsme si zahráli známou soutěž AZ-kvíz. Začali se pomalu balit, uklízet chatu a čas zbyl i na pár her. Po obědě jsme dokončili poslední fáze úklidu. Před odchodem na vlak jsme se společně vyfotili a vyhlásili vítěznou pobočku naší víkendové konference. Byl to velmi vyrovnaný stav. Obě pobočky spojily 5 měst, takže rozhodoval počet kolejničekJižní pobočka získala 15 kolejniček a Severní 16. Blahopřejeme a těšíme se na další dobrodružství.

Kačka