Ukliďme Česko

středa 31. 3. - neděle 11. 4. 2021
celý oddíl FC rodiče veřejnost vedoucí

Letošní akce Ukliďme Česko byla netradiční, přesto jsme však uklidili část Řečkovic a Zamilovaného hájku a společně pomohli přírodě.

S úřadem městské části Brno-Řečkovice jsme se v průběhu března domluvili na úklidu Zamilovaného hájku. Úřad nám přislíbil svozné místo u vstupu do Zamilce. U svozného místa jsme vytvořili "pytlovník", kde si rodiče, děti, vedoucí, ale i široká veřejnost mohli vzít pytel na sbírání odpadků a část Řečkovic nebo Zamilce uklidit. Samotná úklid byl v průběhu 14 dní od 30. 3. do 12. 4. kdy se odpadky odvážely. Rukavice na sběr si pár lidí vyzvedlo v klubovně, na úklid ale vyrazil už každý sám. Kolik se nasbíralo odpadků není jisté, protože primárně jsme všem říkali, aby si nasbírané odpadky odnesli a vyhodili do svých popelnic. Přesto se na sběrném místě nacházelo asi 5 velkých pytlů a k tomu nějaký další odpad. Příští rok snad vyrazíme všichni společně a užijeme si akci Ukliďme Česko dohromady.

Jirka