Příměstský tábor, den druhý

24. srpna 2022 • Kačka • Příměstský tábor 2022

DALŠÍ ČÁST WONKOVY TOVÁRNY PROZKOUMÁNA!

Druhý den začal typicky pohádkou. Hned po ní jsme se vydali prozkoumat další část továrny, a to samotnou výrobnu. Začali jsme se zábavným programem o vzduchu, který provázelo hned několik pokusů. Po dobrém obědě už následoval průzkum celé výrobny, který nám zabral čas až do odpoledne. Když jsme se vrátili do klubovny, čekal na nás už Willy Wonka s dalším úkolem. Museli jsme mu pomoci rozpoznat nějaké druhy rostlin a zvířat. Pak už byl čas jít zase domů. A kam se vydáme zítra?