Schůzky ani výpravy se neruší

10. března 2020 • Jirka • celý oddíl

Činnost Severky dále pokračuje stejně jako doposud, nařízená karanténa vládou v současné době nepostihuje naši běžnou činnost. Takže se schůzky neruší, neruší se ani výpravy. Počet osob na akcích a schůzkách se ani vzdáleně neblíží 100, nicméně nechceme podcenit případná zdravotní rizika a zavádíme důslednější hygienická opatření. Děti i vedoucí si, po příchodu a odložení věcí v šatně, umyjí ruce mýdlem a zvýšené umývání rukou bude i v průběhu schůzky.

Pokud dítě vykazuje známky nachlazení nebo nemoci, neposílejte jej na schůzku / výpravu. Pokud vedoucí zjistí, že některé dítě vykazuje zjevně známky nemoci, bude posláno ze schůzky domů (u menších samozřejmě budeme kontaktovat rodiče). Toto se týká i samotných vedoucích. Na schůzky a výpravy nesmí nikdo, komu byla nařízena karanténa.

Náhradní hlídání dětí

Chápeme, že pro vás může být problém sehnat pro menší děti ze dne na den hlídání místo školy. Proto nabízíme řešení pro rodiče členů oddílu, kteří nemají jiné východisko a nemohou děti přes den hlídat sami nebo je poslat k babičce. Hlídání bude probíhat podobně jako příměstské tábory, tedy od 8 do 16 hodin. S sebou si děti musí vzít svačinu na celý den. V případě zájmu napište na mail vita@severka.cz.