Ptačí krmítko online

Ptačí krmítko jsme už uložili k letnímu spánku. V zimě ho opět budete moci sledovat.

Sledujte online krmítko u naší klubovny. Pokud si nebudete vědět rady s určením, níže najdete 20 nejčastěji pozorovaných ptáků v Jihomoravském kraji. A když budete mít cestu okolo, můžete do krmítka přidat ořechy, semínka nebo malé ovoce. Krmítko je z boku klubovny pod okny.

Pokud by se přehrávač zasekl, zkuste obnovit stránku.

20 nejčastěji pozorovaných ptáků

 • Sýkora koňadra

  Sýkora koňadra

  Potrava: semena slunečnice, buku a ořešáku

  Naučila se rozklovávat hliníková víčka lahví s mlékem a sezobávat smetanu pod nimi.

 • Vrabec polní

  Vrabec polní

  Potrava: semena, obilí, poupata, ovoce a hmyz

  Konzumuje více semen plevelů než kulturních rostlin a neoklovává ovoce, škody páchané na zemědělských plodinách jsou tak znatelně nižší než u vrabce domácího.

 • Vrabec domácí

  Vrabec domácí

  Potrava: semena, obilí, poupata, ovoce a hmyz

  Vrabci se k večeru slétají na některý strom a něm dovedou pročimčarat celou noc.

 • Hrdlička zahradní

  Hrdlička zahradní

  Potrava: semena, bobule, zelené části rostlin

  První výskyt v České republice byl zaznamenán v roce 1942 v Brně.

 • Sýkora modřinka

  Sýkora modřinka

  Potrava: hmyz, semena

  Jeden pár sýkor hnízdících na zahradě přinese svým devíti mláďatům během devatenáctidenní hnízdní péče asi 7500 úlovků hmyzu.

 • Stehlík obecný

  Stehlík obecný

  Potrava: semena

  Zdržuje se v hejnech, která jsou nápadná zvláště v zimě.

 • Zvonek zelený

  Zvonek zelený

  Potrava: semena slunečnice, buku, bobule

  V zimních měsících se zvonci sdružují do různě velkých hejn a rádi navštěvují krmítka, kde si pochutnávají na slunečnicových i jiných semenech.

 • Kos černý

  Kos černý

  Potrava: přes léto hmyz, na podzim bobule

  Jeden z nejhojnějších pěvců u nás. Původně to byl tažný pták, ale velká část se z nich usídlila v blízkosti člověka.

 • Brhlík lesní

  Brhlík lesní

  Potrava: menší hmyz v kůře stromů

  Jako jediný evropský pěvec dokáže šplhat po stromech i hlavou dolů.

 • Pěnkava obecná

  Pěnkava obecná

  Potrava: na jaře hmyz, na podzim bobule a semena

  Její krátkou jásavou písničku slýcháme nejvíce na jaře.

 • Strakapoud velký

  Strakapoud velký

  Potrava: přes léto beozbratlí, v zimě různé plody

  Dorůstá velikosti 23 až 26 cm a hmotnosti 70 až 100 gramů.

 • Dlask tlustozobý

  Dlask tlustozobý

  Potrava: rostlinná strava, hlavně semena

  Jsou-li ohroženi brání se dlaskové klováním a mohou vyvinout tlak až 45 kg. bez námahy “kousnou” až na kost.

 • Holub domácí

  Holub domácí

  Potrava: obiloviny, luštěniny a olejniny

  Holubí pošta byla dlouhou dobu lidských dějin prakticky nejrychlejším způsobem dopravování zpráv.

 • Červenka obecná

  Červenka obecná

  Potrava: drobný hmyz a jeho larvy, v létě a na podzim rostlinná strava

  Podle severské mytologie byla červenka považována za posla zpráv pro boha blesků Thora.

 • Sojka obecná

  Sojka obecná

  Potrava: rostlinná strava - žaludy, bukvice

  K údržbě svého peří využívá mravence.

 • Sýkora babka

  Sýkora babka

  Potrava: jaro + léto hmyz a pavouci, v zimě semena

  Je monogamní, jsou přitom známy i případy, kdy spolu jeden pár setrval celých 6 let. Část semen si schovává pod pařezy, mech a lišejníky.

 • Mlynařík dlouhoocasý

  Mlynařík dlouhoocasý

  Potrava: hmyz, plody, v zimě převážně semena + pupeny

  Hnízdo je kompaktní uzavřená kulatá stavba se silnými stěnami, postavena zejména z mechu a lišejníků.

 • Hýl obecný

  Hýl obecný

  Potrava: semena šeříku, javorů, jasanů, jeřábů i běžných jehličnanů

  Hýl se choval v zajetí a umí se naučit pískat melodii.

 • Sýkora uhelníček

  Sýkora uhelníček

  Potrava: stejnokřídlí, motýli, brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí a semena

  Obývá převážně smrkové lesy.

 • Čížek lesní

  Čížek lesní

  Potrava: semena listnatých i jehličnatých stromů, semena bodláků a pampelišek

  Snadno se ochočí, doma v klecích byl chován ještě v 30. letech 20. století.