Uzly

Znalost uzlů je jednou ze základních tábornických znalostí. Každý správný táborník by měl vědět jak si uvázat lano k plachtě, jak navázat roztrhnutý vlasec nebo jak si uvázat severácký šátek. Zkouška z uzlů se skládá jednak v rámci Nováčkovské zkoušky a také v rámci Tábornické zkoušky. 

Nováčkovská zkouška

V nováčkovské zkoušce jsou základní uzly, které by se měl každý nováček naučit, aby se z něj stal táborník.

Poutko

Poutko je nejjednodušší způsob, jak vytvořit pevnou nezatahující se smyčku. Je pevná a bezpečná. Používá se například při uvázání švihadla, aby se dalo pověsit.

Liščí smyčka

Liščí smyčka je velmi jednoduchá i pro vázání jednou rukou. Slouží k upevnění provazu na předmět válcového průřezu, dobře drží jen pokud jsou oba konce provazu zatíženy stejně.


Přezka

Přezka neboli kouzelnický uzel se používá například při kouzelnických představeních. Při zatáhnutí jednoho nebo druhého konce se uzel sám rozváže, pokud se v očku nenachází nějaký předmět.


Osmička

Uzel se uvazuje na koncích lan, aby nevyklouzla z otvorů, kladky, při slaňování ze slaňovací osmy a podobně. Dobře slouží i při připevňování strun na kolíky houslí, kytar, mandolín a dalších strunných nástrojů. Na rozdíl od očka neničí tolik lano při silném zatížení a v porovnání s ním se lépe rozvazuje.


Plochá spojka (ambulák)

Slouží ke spojování dvou stejných provazů. Na tenkých nebo kluzkých materiálech má tendenci se rozvazovat. Je vhodná je na zavazování obvazů či šátků, protože díky svému plochému tvaru netlačí. Přibližně polovina lidí tento uzel používá denně, aniž by o tom věděla. Zavazují si jím tkaničky u bot.


Dračí smyčka (dračák)

Dračí smyčka je jeden ze základních uzlů, který by měl umět každý, kdo přichází do styku s nějakým lanem. Bývala nenahraditelnou v horolezectví, záchranářství a podobných oborech, ale dnes už se jedná o překonaný uzel, který se doporučuje používat jen v nouzi. Nyní se v horolezectví používá osmičkové poutko.


Lodní smyčka (loďák)

Lodní smyčka se používá na uvazování lodí, snadno se váže, spolehlivě drží a snadno se rozvazuje. Drží ale jen do té doby, než povolí tah. Pak se rozvazuje sama. V podstatě jde o dva přes sebe přeložené závity.


Tábornická zkouška

V Tábornické zkoušce jsou pokročilejší uzly, které mohou sloužit při horolezectví a při pobytu v lese.

Škotová spojka

Škotová spojka je vhodná pro spojování provazů různého průměru i různých vlastností. Můžeme jím stejně spolehlivě spojit dva vlasce, přivázat napínací lanko ke stanové celtě, navázat nit při tkaní koberce, připevnit ocelové lano na hák jeřábu. Podmínkou je, aby alespoň jeden z provazů byl relativně ohebný.


Rybářská spojka (rybařák)

Rybářská spojka se využívá při rybaření, hodí se pro svazování tenkých a kluzkých silonových vlasců. Oba svazované konce musejí mít stejný nebo velmi podobný průměr. Po zatažení ji prakticky nejde rozvázat.


Zkracovačka

Zkracovačky slouží k tomu, abychom nemuseli řezat lana kdykoli potřebujeme jeho kratší kus. Ono se pak nastavuje obtížně a uzel vždy není to nejlepší. Třeba takové lanko na napínání stanové celty byste pak neustále zkracovali a navazovali až by nebylo použitelné.


Osmičkové poutko

Od chvíle, kdy byla testy prokázaná nespolehlivost dračí smyčky v lezecké praxi, je osmičkové poutko nejčastěji používaným uzlem v horolezectví, jeskyňářství, při výškových pracích a příbuzných oborech. Snadno se váže na lanech celkem libovolného průměru i materiálu.


Uzel dobrého skutku

Uzel dobrého skutku se váže na cípech šátku a má nositeli připomínat, aby ten den vykonal dobrý skutek. Teprve pak jej může rozvázat. Tento uzel se váže na severáckém šátku.


Dřevařská smyčka (dřevařák)

Dřevařská smyčka se používá při těžbě dřeva a jeho dopravě, respektive stahování z lesa. Je to nejjednodušší způsob, jak připevnit lano ke kmenu nebo větvi.


Pouta

Pouta jsou dvě smyčky, které se při utahování volných konců lana zmenšují. Po nasazení na ruce mohou vytvořit provizorní pouta.


Katovská smyčka (kaťák)

Katovská smyčka se používá se na upevnění lana na předměty plavající ve vodě nebo k předmětům na břehu. Výhodou je, že volný konec je svírán a nemůže tedy ze smyčky vyklouznout. Dříve se používal na věšení odsouzenců.