Zdravověda a první pomoc

sobota 19. 2. - neděle 20. 2. 2022
Paraziti Exoti zvadlo
Nejstarší dvě družiny si užily sobotní večer a nedělní dopoledne v klubovně. Sobotní večer byl plný deskovek, v neděli jsme se učili základy první pomoci.

Sobotní večer jsme strávili převážně hraním Mafie, což je komunikační hra až pro 10 lidí. Dětí bylo právě 10, takže se hra akorát hodila. Vedoucí mezitím skočili nakoupit a připravili večeři. Po večeři se nám skupina rozdělila na více hracích stolů. Každý stůl hrál něco jiného, ale všichni se dobře bavili. Na večer jsme si ještě pustili film a šli brzy spát, abychom byli ráno připravení na zdravovědu. Nedělní dopoledne bylo rozděleno do tří částí. V první části byla přednáška pod vedením MUDr. Hloucha (našeho bývalého člena Lukina), který je chirurg v dětské nemocnici. Tato přednáška byla zaměřena na první pomoc a resuscitaci a děti aktivně zodpovídaly položené otázky. Během přednášky jsme si ukázali resuscitaci na figuríně dospělého i dítěte. V druhé části děti v rámci kvízu ověřili své znalosti. Hodnotila se každá správná odpověď a také rychlost odpovědi. Ve třetí části jsme se rozdělili do tří skupin a každá skupina řešila jinou reálnou situaci ve které je potřeba použít znalosti první pomoci. Jednalo se o vyproštění zraněné osoby z vozidla a následné ošetření, záchrana osoby se zástavou srdce a dechu a ošetření silného tepenného krvácení. Každá skupina si vyzkoušela každou situaci, kdy vždy následovala reflexe, aby děti věděly, co by šlo v praxi udělat lépe. Závěrem jsme si rozdali příruční lékárničky a vysvětlili si, jak věci v ní prakticky využít.

Jirka